Ανάφλεξη

Καλώδια διανομέα

Τα καλώδια διανομέα παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στο σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου, μεταφέροντας το ηλεκτρικό ρεύμα από τον διανομέα στα μπουζί. Η ποιότητα και η αξιοπιστία τους εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία και απόδοση του κινητήρα.

Πλατίνες

Οι πλατίνες, παρόλο που είναι παραδοσιακό στοιχείο των παλαιότερων συστημάτων ανάφλεξης, παραμένουν απαραίτητες για την ακριβή χρονισμό και διανομή του ηλεκτρικού σπινθήρα.

Καπάκια ντιστριμπιτέρ

Τα καπάκια ντιστριμπιτέρ καλύπτουν και προστατεύουν τα κρίσιμα εσωτερικά μέρη του διανομέα. Είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλεκτρικές εκκενώσεις, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και διάρκεια ζωής.

Πολλαπλασιαστές

Οι πολλαπλασιαστές είναι ζωτικά στοιχεία για την ενίσχυση του ηλεκτρικού σήματος προς τα μπουζί. Εξασφαλίζουν ότι ο κινητήρας λαμβάνει ένα ισχυρό και ακριβή σπινθήρα για αποδοτική λειτουργία.

Μπουζί

Τα μπουζί είναι κρίσιμα για την ανάφλεξη του καυσίμου στον κινητήρα. Με υψηλή αντοχή και ακρίβεια, τα μπουζί μας εγγυώνται άριστη απόδοση, κατανάλωση καυσίμου και ελάχιστες εκπομπές.

Ράουλα

Τα ράουλα είναι απαραίτητα για την ομαλή κίνηση του διανομέα, εξασφαλίζοντας τη σωστή διανομή του ηλεκτρικού σήματος στα μπουζί. Η ποιότητα και η ακρίβεια των ράουλων μας εγγυώνται την αξιοπιστία της ανάφλεξης.

Ντιστριμπιτέρ

Ο ντιστριμπιτέρ είναι το κεντρικό στοιχείο του συστήματος ανάφλεξης, ρυθμίζοντας τη χρονική στιγμή και τη διανομή του ηλεκτρικού σήματος στα μπουζί. Η σωστή λειτουργία του είναι απαραίτητη για την αποδοτική λειτουργία του κινητήρα.

Συμπυκνωτές

Οι συμπυκνωτές στο σύστημα ανάφλεξης αποθηκεύουν και ελευθερώνουν ηλεκτρική ενέργεια, βοηθώντας στην αποφυγή διακοπών στην ηλεκτρική ακολουθία. Προσφέρουν σταθερότητα και αξιοπιστία στην ανάφλεξη του κινητήρα.