Ψύξη

Αντιψυκτικά

Τα αντιψυκτικά διατηρούν την κατάλληλη θερμοκρασία στον κινητήρα, προστατεύοντας το από το πάγωμα και την υπερθέρμανση. Είναι κρίσιμα για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ψύξης.

Αντλίες νερού

Οι αντλίες νερού είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μέσα στον κινητήρα και στο ψυγείο, διασφαλίζοντας τη σωστή ψύξη και λειτουργία.

Βαλβίδες

Οι βαλβίδες ρυθμίζουν τη ροή του ψυκτικού υγρού, βοηθώντας στη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας λειτουργίας του κινητήρα.

Βεντιλατέρ

Τα βεντιλατέρ του ψυγείου αυξάνουν την αποδοτικότητα του συστήματος ψύξης, βοηθώντας στην γρήγορη διάχυση της θερμότητας από το ψυκτικό υγρό.

Θερμοστάτες

Οι θερμοστάτες ρυθμίζουν την παροχή του ψυκτικού υγρού στον κινητήρα, διατηρώντας την κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας.

Κολλάρα

Τα κολλάρα ψυγείου είναι εύκαμπτοι σωλήνες που συνδέουν διάφορα μέρη του συστήματος ψύξης, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ροή του ψυκτικού υγρού.

Σφιγκτήρες

Οι σφιγκτήρες χρησιμεύουν για τη στερέωση των κολλάρων και άλλων σωληνώσεων στο σύστημα ψύξης, εξασφαλίζοντας ασφαλή και αδιάβροχη σύνδεση.

Τάπες

Οι τάπες του ψυγείου διατηρούν την απαραίτητη πίεση μέσα στο σύστημα ψύξης, εμποδίζοντας τη διαρροή του ψυκτικού υγρού και διασφαλίζοντας την αποδοτική λειτουργία του.

Ψυγεία

Τα ψυγεία αποτελούν την κεντρική μονάδα του συστήματος ψύξης, όπου το ψυκτικό υγρό αποβάλλει τη θερμότητα. Είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του κινητήρα σε ασφαλείς θερμοκρασίες λειτουργίας.