Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
Νέα:

Έχουμε παραλάβει με το λογότυπο

BENDIX

Antifreeze

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ G12 ΚΟΚΚΙΝΟ
JASOM325(JAPAN)LLC
37
AFNORR15-601
SAE J 1035
KSM 2142
JIS2234
BS6580-1992

Antifreeze

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ G12 ΚΟΚΚΙΝΟ
JASOM325(JAPAN)LLC
37
AFNORR15-601
SAE J 1035
KSM 2142
JIS2234
BS6580-1992