Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
Νέα:

Μπουζί – Πολλαπλασιαστές – Φίλτρα – Αισθητήρες – Λάμπες – Αντλίες Βενζίνης

DENSO Corporation, με έδρα το Kariya, Aichi Prefecture, Ιαπωνία, είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής της προηγμένης τεχνολογίας αυτοκινήτων, συστήματα και εξαρτήματα για μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου.

DENSO λειτουργεί μέσω περισσότερων από 200 θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες σε 38 χώρες.Απασχολεί περίπου 140.000 εργαζομένους σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής της αυτοκινητοβιομηχανίας:από τις πωλήσεις και την ανάπτυξη προϊόντων για το σχεδιασμό και την κατασκευή.

Ενοποιημένες παγκόσμιες πωλήσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου του 2014 ανήλθαν σε € 30,6 δισεκατομμύρια, περίπου το 9% των οποίων επενδύονται στην έρευνα και την ανάπτυξη. DENSOκοινών μετοχών που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια του Τόκιο και Ναγκόγια.

Παράλληλα με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και την καινοτομία, η DENSO αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις περιβαλλοντικές ανησυχίες και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) δραστηριότητες.

 

Τα προϊόντα της εταιρίας Denso είναι :

  • Συστήματα Ελέγχου Κινητήρων
  • Θερμικά Συστήματα
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα
  • Πληροφορίες & Ασφάλεια Συστημάτων