Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
Νέα:

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΟΥ

Αφαιρεί τις σκόλες τα λάδια και όλες τις λιπαρές ουσίες από τα φρένα και άλλα σημεία.Δεν αφήνει υπολείμματα και καθαρίζει αποτελεσματικά οποιοδήποτε άλλο μέταλλο επιφάνειας,εξαρτήματα και εργαλεία.